Thursday, September 23, 2010

Scrisoare de la Isus

Scumpul meu,
 
Îți trimit aceastã scrisoare prin unul din ucenicii Mei. Vreau sã-ți spun cât de mult te iubesc, cã mã intereseazã soarta ta și aș dori sã comunicãm.
Azi dimineațã, când te-ai trezit, eram lângã patul tãu în lumina minunatului Meu rãsãrit, care a inundat odaia. Am sperat cã-Mi vei spune: "Bunã dimineaþa!", dar n-ai fãcut-o. M-am gândit cã poate era prea devreme și de aceea nu M-ai observat. Am încercat sã-ți atrag atenția când ai deschis ușa grãbit. ți-am sãrutat fața cu boarea dimineții. Am revãrsat asupra ta mireasma dulce și parfu-matã a florilor. ți-am fredonat o melodie de dragoste prin ciripitul pãsãrilor. Ai trecut pe lângã Mine grãbind pasul. Mai târziu, te-am privit mergând și discutând aprins cu prietenii. Ah! Cât aș fi dorit sã schimbi câteva cuvinte și cu Mine! M-am apropiat și am sperat sã-Mi vorbești. Ai trecut pe lângã Mine, fãrã sã Mã bagi în seamã.
Dupã-amiazã ți-am trimis o ploaie înviorãtoare și ți-am strãlucit prin fiecare picãturã. Am strigat din ceruri cu glas de tunet, doar, doar, Mã vei auzi. Apoi ți-am pictat un curcubeu fermecãtor în mijlocul norilor Mei aurii. Mi-am zis: "Cu siguranþã Mã va vedea!", dar, ca un fãcut, nu M-ai vãzut.
Seara, la sfârșitul zilei, ți-am trimis un minunat apus de soare. Apoi ți-am fãcut cu ochiul de mii de ori prin stelele Mele strãlucitoare, nãdãjduind cã Mã vei vedea și-Mi vei face și tu cu ochiul. Am rãmas înșelat și de data aceasta.
Apoi la culcare, am revãrsat lumina lunii pe fața ta ca sã-ți amintesc cã nu
te-am uitat. Am nãdãjduit ca, mãcar acum, sã-Mi vorbești. Nu Mi-ai spus nici un cuvânt. M-a durut mult lucrul acesta; totuși am continuat sã stau de veghe la cãpãtâiul tãu, sperând cã mãcar a doua zi dimineaþã vei observa prezența Mea. Tot astfel, în fiecare zi am continuat sã Mã descopãr prin tot felul de cãi, sperând cã vei dori sã fiu Pãstorul tãu. Eu pot sã-ți port de grijã ca nimeni altul. Eu sunt Pãstorul cel bun care Își dã viața pentru oile Lui. Eu am venit ca oile Mele sã aibã viața și s-o aibã din belșug. Dragostea Mea pentru tine este mai adâncã decât marea și mai înaltã decât cerul. Te iubesc cu o iubire veșnicã, de aceea îți pãstrez bunãtatea Mea. Vreau sã Mi te dãruiești și am
atâtea sã-ți împãrtãșesc. Pentru binele tãu, te rog sã-Mi rãspunzi.
"Iatã, Eu stau la ușă și bat. Dacã aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el si el cu Mine."

Al tãu prieten care te iubește,
ISUS CHRISTOS

autor necunoscut

No comments:

Post a Comment

Iti multumesc pentru comentariu!